//////

Geografia turystyki międzynarodowej

Strefa środkowo-północna, obejmująca stany Min­nesota, Dakota Północna, Dakota Południowa, Nebraska, Iowa, Kansas i Missouri, staje się coraz bardziej popularna wśród tu­rystów zagranicznych, czemu sprzyja jej położenie w pobliżu gra­nicy z Kanadą i na trasach prowadzących z regionu nadatlantyc- kiego i nadjeziornego na zachód Stanów Zjednoczonych, dostęp do Jeziora Górnego, piękno krajobrazów kordylierskich w części zachodniej oraz zainteresowanie zagranicznych specjalistów rol­nictwa spichlerzem Stanów Zjednoczonych. Popularnymi obiek­tami turystycznymi w tej strefie są jaskinie w stanie Minnesota, gigamtyczne rzeźby czterech byłych prezydentów wyciosane w skałach gór Black Hills w Dakocie Południowej, park narodo­wy Wind Cave (jaskinie i egzotyczna fauna) oraz targi w Kan­sas City. Liczni turyści odbywają wycieczki samochodowe w re­jony pastwisk w stanie Nebraska, gdzie zwiedzają wielkie rancza hodowli bydła.

 

Dużą atrakcją dla turystów są parki narodowe Big Bend (wysepka „dzikiego Zachodu” z malowniczym kanionem rzeki Rio Grandę) i Hot Springs (jaskinie krasowe i lecznicze źródła mineralne), rezerwat na wy­spie Padre, zawody kowbojskie i największe w Stanach Zjed­noczonych obszary eksploatacji i przeróbki ropy naftowej. Więk­szość cudzoziemców odwiedza miasta Dallas, ważny ośrodek prze­mysłu petrochemicznego Houston oraz miasto, które zachowało liczne elementy z dawnej francuskiej epoki kolonialnej — Nowy Orlean. Strefa środkowo-południowa odznacza się ożywionymi kon­taktami turystycznymi z Meksykiem’i innymi krajami Ameryki Łacińskiej.

Święte miasto mu­zułmanów Kairuan, podziemne berberyjskie miasto Matmate, sławny Wielki Meczet i meczet el-Ksar oraz park afrykańskiej flory Belweder w Tunisie. Tunezja jest jednym z licznie odwie­dzanych krajów Afryki. W roku 1970 przyjęła ona 411 tys. tu­rystów i uzyskała, z: turystyki 58 min dolarów, w roku 1972 liczba turystów prawie podwoiła się (780 tys.) [1461. Obecnie na terenie Tunezji wyróżnia się dwie główne strefy turystycz­no-wypoczynkowe: jedną na wybrzeżu zatoki Hammamet i dru­gą rozciągającą się wzdłuż zatoki Mała Syrta (Gabes) wraz z po­łożoną w południowej części zatoki wyspą Dżerba.