//////

Po tym przeglądzie religii widzących człowieka w jedności ze wszystkimi żywymi istotami spróbujmy uważnie posłuchać przesłania najbliższej naszej kulturze i tradycji religii chrześcijańskiej. Zresztą wielu filozofów rozpatrując stosunek do przyrody zaryzykowałoby określenie nawet szersze: religii judeo- chrześcijańskich (czyli religii żydowskiej, różnych odłamów religii protestanc­kich oraz katolickiej i prawosławnej). To właśnie chrześcijaństwu najbardziej dostało się „po uszach” od myślicieli i autorów filozoficznych rozpraw doszukujących się w latach 70. moralnych przyczyn kryzysu ekologicznego. Jednym z najgłośniejszych w tej krytyce był artykuł L. White’a, który w 1967 roku wywołał duże zainteresowa­nie, ukazując się w poważnym piśmie naukowym „Science”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *